AQUAŠUMAVA s.r.o.

Úřední deska

-

PITNÉ ■ ODPADNÍ ■ PRŮMYSLOVÉ VODY ■■■ PROJEKTY■ REALIZACE ■ PROVOZOVÁNÍ

Projektujeme, stavíme, provozujeme, vyhodnocujeme a intenzifikujeme čistírny odpadních vod, úpravny vody, vodovody a kanalizace, malé vodní elektrárny, rybníky a ostatní vodní díla.

Vypracováváme ekologické studie a technologické návrhy v oboru vodního hospodářství pro řadu průmyslových podniků i obcí.

Od roku 2005 vlastníme certifikaceISO 9001:2001.

Od roku 2006 vlastníme certifikace ISO 14001:2005.

Jsme členy Asociace čistírenských expertů ČR.


V rámci našeho zaměření Vám nabízíme tyto své služby:

Zpracování projektu, pomoc při jeho schvalovacím řízení, pomoc při zajišťování finančních dotací na realizaci těchto staveb
Realizace vodohospodářských staveb a jejich rekonstrukce
Provozování vodovodních a kanalizačních sítí a jejich údržba, opravy,a řešení všech problémů uživatelů těchto sítí vzniklých v souvislosti s jejich provozováním
Prodej různých výrobků a materiálů souvisejících s činností naší společnosti, které naše společnost získává za výhodných podmínek přímo od výrobců

Dokumenty:
-politika společnosti
-seznam školení pracovníků

Společnost AQUAŠUMAVA s.r.o. vznikla pod názvem AQUACONSULT ŠUMAVA spol.s r.o. v roce 1996 jako „sesterská“ firma společnosti AQUACONSULT s.r.o. V závěru roku 2002 došlo na základě usnesení valné hromady k oddělení obou společností a současně byla provedena změna názvu společnosti .

AQUAŠUMAVA s.r.o. ■ Chudenín 30 ■ 340 20 Nýrsko ■ tel +420 376 572 185,  +420 376 571 196, +420 724 187 566 ■ E-mail