AQUAUMAVA s.r.o.

edn deska

-

PITN ■ ODPADN ■ PRMYSLOV VODY ■■■ PROJEKTY■ REALIZACE ■ PROVOZOVN

Projektujeme, stavme, provozujeme, vyhodnocujeme a intenzifikujeme istrny odpadnch vod, pravny vody, vodovody a kanalizace, mal vodn elektrrny, rybnky a ostatn vodn dla.

Vypracovvme ekologick studie a technologick nvrhy v oboru vodnho hospodstv pro adu prmyslovch podnik i obc.

Od roku 2005 vlastnme certifikaceISO 9001:2001.

Od roku 2006 vlastnme certifikace ISO 14001:2005.

Jsme leny Asociace istrenskch expert R.


V rmci naeho zamen Vm nabzme tyto sv sluby:

Zpracovn projektu, pomoc pi jeho schvalovacm zen, pomoc pi zajiovn finannch dotac na realizaci tchto staveb
Realizace vodohospodskch staveb a jejich rekonstrukce
Provozovn vodovodnch a kanalizanch st a jejich drba, opravy,a een vech problm uivatel tchto st vzniklch v souvislosti s jejich provozovnm
Prodej rznch vrobk a materil souvisejcch s innost na spolenosti, kter nae spolenost zskv za vhodnch podmnek pmo od vrobc

Dokumenty:
-politika spolenosti
-seznam kolen pracovnk

Spolenost AQUAUMAVA s.r.o. vznikla pod nzvem AQUACONSULT UMAVA spol.s r.o. v roce 1996 jako sestersk firma spolenosti AQUACONSULT s.r.o. V zvru roku 2002 dolo na zklad usnesen valn hromady k oddlen obou spolenost a souasn byla provedena zmna nzvu spolenosti .

AQUAŠUMAVA s.r.o. ■ Chudenín 30 ■ 340 20 Nýrsko ■ tel +420 376 572 185,  +420 376 571 196, +420 724 187 566 ■ E-mail